บริการด้านอาหาร: น้ำพริกอ่องอกไก่คลีน เมนูน้ำพริกเพื่อสุขภาพ ช่วยลดน้ำหนัก

บริการด้านอาหาร: น้ำพริกอ่องอกไก่คลีน เมนูน้ำพริกเพื่อสุขภาพ ช่วยลดน้ำหนัก การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ เป็นเรื่องที่เราควรจะทำให้เป็นกิจวัตรประจำวัน หลายคนมองข้ามในเรื่องของการรับประทานอาหารว่าจะมีประโยชน์หรือไม่ ส่วนใหญ่คนจะมองแค่รสชาติและความสะดวกในการหาซื้อมารับประทาน จนละเลยในเรื่องของสารอาหารที่ร่างกายของเราควรจะได้รับในแต่ละวัน

Read More →
บริหารจัดการอาคาร: การทดสอบระบบท่อระบายน้ำ

บริหารจัดการอาคาร: การทดสอบระบบท่อระบายน้ำ หลังจากการเดินท่อระบายน้ำทั่วไปเสร็จแล้ว จะต้องมีการทดสอบเพื่อหารอยรั่วของระบบท่อระบายน้ำเสียก่อนทำการติดตั้งเครื่องสุขภัณฑ์ และหลังจากติดตั้งเครื่องสุขภัณฑ์เรียบร้อยแล้วก็ให้ทำการทดสอบดูอีกครั้งหนึ่ง เพื่อหารอยรั่ว ณ ที่ดักกลิ่นหรืออื่น ๆ โดยปรกติสำหรับอาคารหลายชั้น มักจะนิยมทำการทดสอบทีละชั้นในระหว่างก่อสร้าง ซึ่งจะทำให้ได้ผลงงานดี และสามารถหาตำแหน่งของรอยรั่วได้ง่าย ตลอดจนการซ่อมแซมก็กระทำได้สะดวก การทดสอบอาจจะกระทำได้ 4 แบบ คือ 1.การทดสอบด้วยน้ำ 2. การทดสอบด้วยลมอัด 3. การทดสอบด้วยควัน 4. การทดสอบด้วยการใช้กลิ่น ในที่นี่จะกล่าวถึงการทดสอบด้วยน้ำ เนื่องจากเป็นวิธีที่นิยมมากที่สุด การทดสอบด้วยน้ำ การทดสอบส่วนหนึ่งส่วนใดของท่อระบายน้ำโดยใช้น้ำ มักจะใช้ความดันของน้ำประมาณ 0.3 bar. ขั้นแรกให้อุดช่องเปิดทุกแห่งภายในระบบที่ต้องการทดสอบ แล้วจึงทำการต่อท่อชั่วคราวสำหรับการทดสอบโดยให้ท่อที่ต่อขึ้นชั่วคราวนี้สูงจากระดับท่อที่ต้องการทดสอบ 3 เมตร แล้วจึงใช้สายยางเติมน้ำลงไปในท่อนี้จนเต็ม จากนั้นจึงทิ้งเอาไว้อย่างน้อย 2 ชั่วโมง ถ้านระดับน้ำในท่อไม่ลดลงก็แสดงว่าไม่มีรอยรั่วในระบบท่อระบายน้ำส่วนที่ทำการทดสอบ ถ้าทำการทดสอบระบายน้ำอาคารสูงพร้อมกันครั้งเดียว ท่อส่วนที่อยู่ต่ำลงมาจะรับแรงดันสูงมากเกินไป ดังนั้นจึงควรทำการแยกทดสอบทีละชั้น

Read More →
บริหารจัดการอาคาร: รู้เรื่องสายไฟ ปลอดภัยอย่างมืออาชีพ

บริหารจัดการอาคาร: รู้เรื่องสายไฟ ปลอดภัยอย่างมืออาชีพ ในเรื่องของกระแสไฟฟ้า เป็นเรื่องที่สำคัญมากหากทำผิดพลาด อาจเกิดอันตรายถึงชีวิตทั้งการติดตั้ง การเลือกใช้ต้องใส่ใจและระมัดระวัง ทำให้ถูกต้อง เพื่อความปลอดภัยอย่างที่สุดกระแสไฟฟ้าที่เราใช้ภายในบ้านนั้น เป็นกระแสไฟที่ถูกส่งมาจากแหล่งกำเนิดไฟฟ้าผ่านสายส่ง สายไฟมิเตอร์วัดการใช้พลังงานไฟฟ้า เข้าสู่ตู้ไฟฟ้าภายในบ้านแล้วส่งต่อไปยังเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ ซึ่งการติดตั้งหรือเดินสายไฟภายในบ้านก็จะประกอบด้วย ตู้เมน สายส่งไฟฟ้า สายไฟฟ้า สายดิน และมิเตอร์ไฟฟ้า

Read More →